Daidoji Ikaze

Daidoji Family Daimyo

Description:
Bio:

Daidoji Ikaze

The Way BardicElgalad DarkLordOfJello